שיעור חושן משפט Choshen Mishpat Shiur

לע”נ משה נח בן שלמה הכהן ז”ל

לע”נ אברהם בן אשר ז”ל

Tomorrow in רחובות at 8 pm their will אי”ה  be a special שיעור dealing with ענינא דיומא – various פורים related שאלות in חושן משפט (and yes — it will include, but will not be limited to, the well known רמ”א about damages that occur in a drunken state on פורים.)

DewofyourYouth

Rabbi, web developer, banjo enthusiast and dad blogging about whatever interests me at the moment.

Leave a Reply